سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مهدی ریاحی خرم – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

طبقه بندی و تهیه نقشه شدت بیابان زایی به عنوان ابزاری کارآمد نقش مهمی در ارزیابی توان محیطی و جلوگیری از بیابانی شدن یا ترمیم و ا حیا مناطق تخریب یافته بازی می کنند دراین رابطه تاکنون مدلهای مختلفی مطرح شده با بررسی این مدلها مشخص گردید که برای تحلیل بیابان زایی داشتن یک مدل بومی متناسب با شرایط ایران بسیار ضروری می باشد بنابراین این پژوهش با هدف اصلی ارائه مدلی بهینه جهت ارزیابی حساسیت مناطق به پدیده بیابانی شدن ارائه شد از این رو قابلیت مدل تاکسنومی عددی توسعه یافته MNT درمنطقه خضرآباد به مساحت ۷۸۱۸۰ هکتار مورد بررسی قرارگرفت کاربرد سنجش از دور R.S و سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S دراین مدل باعث افزیاش دقت و سرعت در تعیین حساسیت نواحی بیابانی شد و شاخصهای بیابان زایی بصورت جامع سیستماتیک و کمی مورد ارزیابی قرارگرفت.