سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عبدانشاه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،گروه مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه اکثرسازمان ها برای ارتقا کیفیت خود ازسیستم های مدیریت کیفیت بهره می جویند و ازطرفی هم قصددارند ازمفاهیم جدیدی مانند TRIZ استفاده نمایند این مقاله مدلی را جهت استفاده ازTRIZ و شکل گیری تیمهای TRIZ درسازمان ها باتوجه به رویکرد مدیریت کیفیت و استفاده از ابزارهای بهبود مستمر ارایه داد این مدل میتواند برای سازمانهایی که قصد دارند ازTRIZ استفاده نمایند و ازطرفی سیستم مدیریت کیفیت مانند ایزو دارند استفادهش ده تا ازتداخل تیم ها و وظایف جلوگیری شود.