سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا نظیف – دکتری دانشگاه تهران دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی
محمد کاراموز – استاد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده عمران
زهرا زحمتکش – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی تغییرات رواناب با توجه به تغییرات متغیرهای هواشناسی حوضه از اهمیت بالایی برخوردار است برای این منظور مدلهای بارش – رواناب مختلفی توسعه داده شده اند با توجه به محدودیت داده ها و عدم قطعیت بالای پارامترهای هواشناسی توسعه مدلهایی که در عین سادگی بتوانند با دقت مطلوبی رواناب را شبیه سازی نمایند از اولویت بالایی برخوردار است دراین تحقیق ازمدلهای Data BasedDBM (Mechanistic برای توسعه مدلهای بارش – رواناب در مقیاس روزانه استفاده شده است برای ازمودن عملکرد مدل توسعه داده شده حوضه آبریز سد لار به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. بررسی نتایج مدل نشاندهنده دقت بالای مدل و عملکرد مطلوب آن در شبیه سازی پاسخ رواناب حوضه آبریز سد لار به تغییرات بارش و دما می باشد.