سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ، دانشکده مهندسی راه آهن
محمد علی رضوانی – استادیار ، عضو هیئت علمی گروه ماشینهای ریلی ، دانشکد مهندسی راه آهن

چکیده:

حمل مواد مخاطره امیز فعالیتی پرمخاطره و پیجیده می باشدکه با طیف وسیعی از پارامترهای اقتصادی ، اجتماهی و محیطی در ارتباط می باشد. گستره پیامدهای احتمالی ناشی از وقوع سوانح و حوادث در حمل اینگونه مواد ، حمل ایمن مواد مخاطره امیز را به یکی از مهمترین نگرانی های شرکت بهرهبردار فعال در تمامی مدلهای مختلف حمل و نقل به ویژه مد حمل و نقل ریلی بدل کرده است. این مقاله مدل ارزیابی ریسکس را ارئه می دهد که با فراهم آوردن ساختاری قدرتمند ، این امکانر را فراهم می آورد که تحلیل گر با کمی سازی ریسک متناظر با حمل و مواد مخاطره آمیز مختلف ، اهمیت انها رتبه بندی نماید و از این طریق وی را در تصمیم گیری و طراحی اقدامات و اهکارهایی مناسب در راستای بهبود سطح ایمنی سیستم یاری می رساند.