سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد شهرام – کارشناسان ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
احسان دوست محمدی –

چکیده:

بلایای طبیعی،دگرگونی در شرایط محیطی است که روند عادی زندگی مردم را مختل و آنان را با خطراتی مواجه میکند. هدف از این تخقیق،ارائه متدولوژی جهت ارزیابی مسیرهای حمل و نقل اضطراری در شرایط پس از وقوع بحران است.برای ارزیابی،شاخصهای زمان سفر در شبکه و جمعیت تحت پوشش انتخاب شده است. برای حل مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه با دو تابع هدف حداقل شدن زمان سفر و حداکثر شدن جمعیت تحت پوشش،روش برنامهریزی آرمانی پیشنهاد میشود. در انتها مدل پیشنهادی در یک شبکه فرضی به کار گرفته شده و نتایج با الگوریتم کوتاهترین مسیر در حالات مختلف مقایسه میگردد