سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر مسعود پروانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشکده مهندسی موارد – دانشگاه صنع
مسعود پنجه پور – استادیار دانشکده مهندسی موارد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

صفحات دو قطبی از مهمترین اجزای استک پیل سوختی پلیمری بوده که عموما از مواد با پایه گرافیت تولید می شوند. ضخامت بالای این صفحات موجب کاهش نسبت توان به وزن استک شده است. لذا اخیرا ایده استفاده از فرم فلزی با تخلخل باز و کمترین میزان نفوذ پذیری مطرح است. این تحقیق بر توسعه روش متالوژی پودر برای ساخت فرم فلزی با خواص مطلوب برای کاربرد صفحات دو قطبی تاکید دارد. نتایج حاصل از ازمون آزمون خمش و نیز اندازه گیری نفوذ پذیری سیال هوا بر روی فرم های تولیدی نشان از پتانسیل بالای روش متالوژی پودر بر پایه استفاده از ماده فدا شونده جهت تولید فرم مسی با خواص مطلوب و جایگزینی صفحات دو قطبی گرافیتی دارد.