سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی رزاق هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدمهدی فرخی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

کارآفرینی یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن روبرو هستند و جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند. همچنین توسعه اقتصادی نیازمند فرهنگ کارآفرینی خاصی می باشد و فرهنگ کارآفرینی گامی مهم و مؤثر در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. لذا امروزه برای هر کشوری که در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام برمی دارد، فرهنگ کارآفرینی امری بسیار مهم و ضروری به شمارمی رود و نتایج تحقیق بیانگر آن است که فرهنگ کارآفرینی قوی عامل مؤثر در توسعه و پیشرفت اقتصاد می باشد. هدف این مقاله نیز به بررسی فرهنگ کارآفرینی به عنوان فاکتور اساسی در توسعه و پیشرفت اقتصادی می پردازد، بدین منظور از روش کتابخانه ای استفاده گردید.