سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود فیض – دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت، استادیار دانشگ

چکیده:

کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و از این رو موضوعی جذاب برای اندیشمندان و سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. خلق محصولات و خدمات جدید، توسعه تکنولوژی های جدید، کشف بازارهای تازه، خلق ثروت و رفاه برای جامعه، ایجاداشتغال، ارضای نیازهای درونی افراد، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی بخشی از اثرات مثبت توسعه کارآفرینی است. این پیامدهای مثبت و فراگیر باعث شده است تا در یک دهه اخیر توسعه کارآفرینی در کشور ما جدی گرفته شود و دراین مسیر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و فرهنگی مختلفی صورت گرفته و حتی ساختارهای متنوعی نظیر مراکز رشد دانشگاهی و غیر دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری، مراکز کارآفرینی دانشگاهی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان و … نیز برای پشتیبانی از کارآفرینان ایجاد شده است. یکی از موضوعاتی که در مسیر توسعه کارآفرینی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع شناسایی و معرفی الگوهای بومی کارآفرینی در سطح جامعه و خصوصاً مجامع دانشگاهی است. البته در این بخش برخی دانشگاه ها بادعوت از کارآفرینان محلی یا حتی ملّی تا حدی به این موضوع توجه کرده اند، اما این تمام چیزی نیست که انتظار می رود از معرفی الگوهای کارآفرینی بومی بهره گرفته شود. بنابراین در تحقیق حاضر، محقق با توجه به تجربیات مختلفی که در عرصه آموزش، پژوهش وترویج کارآفرینی در کشور دارد، به ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی با استفاده از معرفی الگو های موفق کسب و کار و کارآفرینی درجامعه مبادرت ورزیده است. بدیهی است مدل ارائه شده فقط می تواند قطعه ای از پازل بزرگ استراتژی های توسعه کارآفرینی در کشورباشد.