سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سبحانی پور – فوق لیسانس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

چکیده:

مشارکت همه جانبه و به ویژه فکری کارکنان سازمان جهت تحقق اهد اف آن سازمان ضرورتی اساسی است ،چنانچه افراد خلاق و صاحب اندیشه تعالی سازمان با تفکر و خلاقیت مشارکتی سازمان را یاری دهند انواع مسائلسازمانی راحتتر و سریع تر حل خواهد شد. تفکر و خلاقیت مشارکتی ، موجب هم افزایی تفکر و خلاقیت تک ت ک افراد سازمان می شود. لازمه توسعه این تفکر فرهنگ سازی ، اصلاح فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ خلاقیت ونوآوری در سازمان می باشد . موانعی همچون فقدان انگیزه و عدم اعتماد به کار گروهی، عدم توجه به نظرات کارکنان ، نقد ناپذیری ، محافظه کاری و مدیریت مستبدانه ، از مهمترین موانع تفکر و خلاقیت مشارکتی محسوب می گردد . .مهندسی مجدد فرهنگ سازمانی، آموزش و فرهنگ سازی ، مهندسی مجدد نظام های مدیریتی از جمله نظام پیشنهادات ، تقویت کار گروهی و تقدیر از کارکنان خلاق ، از جمله مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگ خلاقیت مشارکتی در سازمان می باشد . اهمیت مشارکت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی موضوعی غیرقابل انکار می باشد، خصوصا مشارکت گروهی بصورت خلاقانه برای حل مسائل سازمانی بسیار حائز اهمیت است . اهمیت این موضوع به علت افزونی فضای رقابتی بین سازمانها و مراکز صنعتی مختلف ، ضرورت توسعه مستمر مزیت رقابتی و لزوم خلاقیت و نوآوری میباشد، از طرفی چنانچه نظام پیشنهادات در سازمانها و مراکز صنعتی از تفکر خلاق جمعی .. استفاده نماید مسائل و معضلات سازمان جهت نیل به هدف و آرمان های سازمان راحتتر حل میشود….، عنصر‹‹ خلاقیتCreativity باعث سامان دهی و سازماندهی نظام پیشنهادات می شود، اگرچه تحقق این مهم مستلزم رفع موانع و محدودیتهایی است که در این نوشتار بررسی شده است. خلاقیت و نوآوری در سازمانها به ضرورتی اجتناب ناپذیری مبدل گردیده، زیرا فضای رقابتی ایجاد شده بین سازمانها ایجاب میکند تا فرایند های خلاقیت و نوآوری تقویت یابد. تحقق این امر مستلزم تغییر و تحول فرهنگ سازمانی است، اگر چه قبل از هرگونه تغییر مبنایی در فرهنگ سازمانی لازم است موانع و محدودیت های تفکر خلاق گروهی برطرف شود