سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
معین تبرک – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل
ابوالفضل ریاحی نوری – دانشجوی دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

درسالیان اخیر مشخص گردید که زلزله های حوزه نزدیک دارای ویژگیها متفاوتی از انواع زلزله های حوزه دور می باشند و زمین لرزه های حوزه نزدیک می توانند باعث خرابی های بیشتری گردند درواقع مشارکت حداکثر شتاب زمین PGA و شکل موج پالسی سرعت در زلزله های حوزه نزدیک به ترتیب می توانند باعث خرابی سازه ها با پریودهای کوتاه و بلند شوند پیش از زلزله ۱۹۹۴ نورثریج اثر حوزه نزدیک بطور خاصی در SEAOC برای UBC97 ا ورده شده بود در UBC97 ضرایب حوزه نزدیک درمنطقه لرزه ای zone 4 4 گنجانده شدند به گونه ای که تشدید در زمان وقوع حرکات زمین در گسلهای نزدیک در نظر گرفته می شد. ضرایب حوزه نزدیک به دو صورت برای محدوده پریودهای کوتاه ناحیه کنترل شتاب و پریودهای بلند ناحیه کنترل سرعت موردنیاز می باشند چون در پریودهای بلند به مقدار قابل توجهی اثرشان افزایش می یابد.