سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید حاجی حیدری – دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور واحدخمینی شهر

چکیده:

بحث امنیت و صنعت گردشگری دارای اثرگذاری متقابلی است به گونه ای که از یک سو تامین امنیت باعث رونق بازار گردشگری و از سوی دیگر رونق این صنعت باعث ایجاد شناخت کشور و منطقه با ضرایب امنیتی بالا تر در جهان می گردد و می تواند ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را در رسیدن به اهدافش یاری کند جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در منطقه غرب اسیا و در میان کشورهایی با بحران سیاسی و اقتصادی تا اندازه ای فرصت استفاده بهینه خود از تمام ظرفیت های موجودگردشگریش را در گرو ناامنی های اقتصادی از دست دادها ست با نگاهی دیگر عدم اتخاذ استراتژی های جدید دراستفاده از سهم اقتصاد گردشگری جهانی توسط کشور وضعیت را مبهم تر نمودها ست.