سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصرت اله سپهر – صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه نصرت اله سپهر مدرک تحصیلی فوق لیس

چکیده:

بخش عظیمی از صنایع فرهنگی بوجودآمده در کشور ما نتیجه ارتباطات خارجی وهجوم فرهنگ بی ریشه کشورهایی است که هیچگونه همخوانی باروحیات وخلقیات ماندارد این نا هنجاری فرهنگی به مر ور منجر به نا هنجاری اجتماعی در جامعه ما نیز شده است وعلت بخشی از این موضوع ناشی از عدم توجه به داشته های ارزشمند ی است که میراث گرانبها یی از نیا کانمان است . چنانکه در کتب کهن دورانهای مختلف گذشته این سرزمین و تاکیدوسفارش آنها به یادگیری حرفه وفن وهنر است ونظر به بعد فرهنگی آن می توانیم بخشی از آنها را صنایع فرهنگی بنامیم . زیرا توجه به آن علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت ، درک صحیح الگوی مصرف ، دریافت درست ارزشکار وتلاش وزحمات دیگران ، وبالابردن افزوده تولیدات داخل وتبدیل موادخام وارزان به صنایع فرهنگی است واین مسئله در بالا بردن سطح اقتصاد ودر آمد خانوار ها نیز بسیار تأ ثیر گذار است . ومهمتر از آن ایجاد اعتماد به نفس درنسل نوپا وتقویت حسن میهن دوستی وزمینه های ذوق وخلاقیت نیز در صورت حمایت در داخل فراهم می گردد. علاوه بر آن توجه به این امر به نوعی منجر به گستر ش ارزشهای فرهنگی وبسط وگسترش آن نیز می گردد ، ومیدانیم که اهتمام به صنایع فرهنگی داخلی وتوجه به ابعاد گونا گون آن نقش موثری در کار آفرینی داخل خواهدداشت وبرای تبین آن باید از صاحبان فکر وتجربه عالم به موضوع به بهترین نحوه بهره گرفت ونظر به ریشه های محکم صنایع فرهنگی در این مرز وبوم ایجاد بستری بهتر برای آموزش مرتبط کارگاهی نیز امری ضروری به نظر می رسد . که لازم است در ابعاد مختلف آنرا عملی واجرا یی نمود