سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال میرزایی – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی نقیان فشارکی – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه دربیشتر موارد انجام آزمایشها درجوامع انسانی کاری غیرعملی و یا غیراخلاقی است و مواردی همچون صحنه نبرد آزمایش مدلها تئوری ها و سناریوهای ارایه شده مستلزم هزینه های جانی و مالی زیادی خواهد بود از این رو توسعه محیط های شبیه سازی رویکرد رایج برای بررسی سناریوهای مختلف است شبیه سازی به پژوهشگران امکان میدهد تا مدلها و تئوری های خود را با پارامترهای مختلف و از زوایای متفاوت بررسی و ارزیابی کنند رویکرد شبیه سازی نرم افزاری جایگزین مناسب و دربرخی موارد تنها راه ممکن برای بررسی سناریوها درصحنه نبرد است دراین رویکرد صحنه نبرد در قالب یک سیستم چند عاملی شبیه سازی و بررسی می شود که نرم افزارهای این حوزه را شبیه ساز عامل پایه ABD می نامند دراین مقاله معماری برای شبیه ساز صحنه نبرد مبتنی برسه مفهوم اصلی عامل شبکه و فرایند شناختی طراحی شده است. این سه مفهوم منطبق بر چارچوب مفهومی کاپرا است که براساس رویکردهای نوین شناختی ارایه شده است. معماری پیشنهادی بصورت یک نرم افزار شبیه ساز با استفاده از زبانMATLAB پیاده سازی شده و قابلیت های تشخیص استراتژی با توجه به پراکندگی عاملها درصحنه نبرد و رفتار انطباقی عاملها درحرکت توسط این نرم افزار مورد بررس یو ارزیابی قرارگرفته است.