سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قنبر امیرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه امیرنژاد –

چکیده:

صنعتی شدن جوامع بشری علاوه بر تأمین سعادت، رفاه و پیشرفت انسانها، سبب بروز معضلات و مشکلاتی در زمینه محیط زیست ، سلامت انسانها ، حوادث ناشی از کار ، ایمنی و غیره شده است.صنعت نفت نیز با رعایت اصول حفاظت صنعتی و اصول توسعه پایدار در توسعه منابع انرژی که از اهداف مهم سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است گامهای اساسی برداشته است. این صنعت از یک طرف به H.S.E که شامل سه اصل سلامتی، ایمنی و محیط زیست است و از طرف دیگر به بهره‌وری سازمانی نگاهی نو دارد. بهره وری مقوله ای فراگیر و جامع است که در سطوح مختلف هر سازمانی مطرح است. این پژوهش به نقش توسعه مدیریت H.S.E در افزایش بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب –اهواز می پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که بصورت پیمایشی انجام می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – اهواز بوده که بالغ بر ۳۰۰۰۰ نفر می باشند و از این جامعه به روش تصادفی ساده، شرکت خدمات رفاهی نفت – اهواز انتخاب و تعداد ۴۰۰ نفر به روش کرجسای و مورگان انتخاب و اطلاعات آماری به کمک پرسشنامه بین آنان توزیع شد، به کمک آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل داده ها در سطح اطمینان ۰/۰۵ پرداخته و فرضیه‌های آماری زیر مورد پذیرش قرار گرفت.۱٫ خط مشی، اهداف و استراتژی H.S.E با بهبود بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه دارد. ۲٫ برنامه ریزی و سازماندهی H.S.E با بهبود بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه دارد ۳٫ اجرای برنامه H.S.E با بهبود بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه دارد۴٫ کنترل و نظارت برنامه H.S.E با بهبود بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه دارد. ۵٫ ممیزی و اصلاح برنامه H.S.E با بهبود بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه دارد.این مقاله پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه می گیرد که با اجرای مدل توسعه مدیریت سیستم H.S.E به افزایش بهره‌وری در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رسید. از این رو پیشنهاد می نماید که مسئولین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اهواز موارد زیر را مد نظر و توجه خاص قرار دهند. – کاهش تضاد بین کارکردهای استاندارد مختلف H.S.E – حرکت در راستای برنامه های T.Q.M – حذف دوباره کاریها و ارتباطات تکراری – اثر بخش نمودن برنامه های آموزشی H.S.E