سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن آزاد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
فاطمه روشن نفس – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم
رضا رمضانی خورشید دوست – استادیار دانشگاه امیرکبیر
میرسهیل حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرایند برنامه ریزی همواره یکی از مهمترین دغدغه های سازمانی بودها ست و مخصوصا درسازمان های بزرگ با مشکلات بسیاری روبرو گردیده است که یکی از این مشکلاتتعارضات دربرنامه ریزی و ایجادناسازگاری است هدفی که دراین مقاله مطرح است تشخیص این تعارضات و رفع ناسازگاری هامی باشد این ناسازگاری ها با رویکرد سلسله مراتبی دردوبخش درون لایه ای و برون لایه ای یک سازمان به وجود می آیند کارهایی کهدرگذشته دراین زمینه انجام گرفته بیشتر بررویکرد های کیفی و دلایل بروز تعارض و چگونگی مدیریت آن استوار بوده است این بررسی ها درمعدود تحقیقات کمی غیرآکادمیک نیز محدود به جبر بول بودها ست که شناسایی این ناسازگاری را منوط به شرط ارتباطی بله خیر میدانسته است دراین تحقیق سعی شده است تا با ارایه الگوریتم ابتکاری ریاضی منطقی جدید این محدودیت ها نیز رفع گردد مدلسازی مساله به اینگونه عمل می کند که ابتدا ماتریس مقایسات زوجی درون لایه ای توسط کارشناسان سازمان تکمیل می شود وسپس با استفاده از منطق فرایند برنامهریزی سلسله مراتبی ناسازگاری های حاصل به حداقل میزان دراین سطح می رسد و سپس از مدیران درخصوص تکمیل ماتریس مقایسات زوجی بین لایه ای کمک گرفته می شود و درنهایت با استفاده از برنامه ریزی خطی ناسازگاری های بیرون لایه ای نیز کاهش می یابد.