سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد حکیمی آسیابر – مدیرپروژه شرکت نفت پاسارگاد
سیدحسن قدسی پور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سیفی –

چکیده:

مساله توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای چندمخزن چندهدفه مساله ای غیرخطی و نامحدب و گاه دارای متغیرهای فازی است که تاکنون روشهای بسیاری برای حل این مساله بکارگرفته شده است ولی درزمینه روشهای حل چندهدفه دقیقتر و سریعتر امکان کاربیشتر وجود دارد روشهای الگوریتم ژنتیک از قابلیت مناسبی درحل مساله چندهدفه برخوردارند و قابلیت حل مساله با هردرجه غیرخطی و نیز مسائل غیرمحدب و مشتق ناپذیر حوزه کاربرد این روشها را وسیعتر کرده است اما این روشها دارای مشکلاتی ازجمله کندی همگرایی عدم دقت درارائه حل های بهینه و زمان حل نسبتا زیاد می باشد که بویژه درزمینه الگوریتم های چندهدفه نمود بیشتری دارند لذا توسعه و بکارگیری الگوریتم های هیبرید راهی برای ارتقا عملکرد این نوع الگوریتم ها می باشد دراینمقاله مساله توسعه سیاست های بهره برداری سیستم سدهای سه مخزن سه هدفه شهید عباسپورگتوند دز با استفاده از الگوریتم های ژنتیک مبتنی برگرادیان حل شده و سپس عملکرد آن درمقایسه با مدل NSGA-II مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.