مقاله توسعه سیاست جیره بندی بهره برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: توسعه سیاست جیره بندی بهره برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیره بندی
مقاله سیاست بهره برداری
مقاله شبیه سازی مخزن
مقاله MODSIM 8.1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی پری ناز
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شوریان مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزیع نامناسب بارندگی در بسیاری از نقاط کشور باعث شده است تا تامین مطمئن آب از طریق ذخیره سازی انجام شود. در سال های اخیر احداث سدهای مخزنی بزرگ برای ذخیره آب گسترش یافته است. احداث این مخازن ضمن تحمیل هزینه های گزاف، مسائل زیست محیطی متعددی را نیز به همراه داشته است. وقوع خشکسالی های متوالی باعث شده است تا سیاست جیره بندی آب بیش از پیش مورد توجه بهره برداران مخازن قرار گیرد. هدف این تحقیق توسعه و اعمال سیاست جیره بندی برای کاهش تنش های شدید در دوره های خشکسالی از طریق ذخیره سازی در ماه های قبل از تنش می باشد. بدین منظور، سد مخزنی نمرود و زیرحوضه پایین دست آن با استفاده از مدل MODSIM8.1 شبیه سازی شد. پس از واسنجی مدل، الگوریتم جیره بندی توسعه داده شده در محیط داخلی مدل کدنویسی شد و مدل برای دو حالت با و بدون جیره بندی اجرا گردید. شاخص های درصد تامین، اعتمادپذیری، آسیب پذیری، برگشت پذیری و پایداری سیستم برای دو حالت محاسبه شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست جیره بندی بر اساس الگوریتم توسعه یافته باعث تعدیل تنش های شدید و توزیع یکنواخت آن در دوره بهره برداری می گردد. با اعمال سیاست جیره بندی، شاخص های اعتمادپذیری و پایداری سیستم به ترتیب به میزان ۱۰ و ۷ درصد افزایش می یابد و شاخص های آسیب پذیری و سرعت برگشت پذیری ۱۸ و ۹ درصد کاهش می یابد که نشان از بهبود این شاخص ها در شرایط اعمال سیاست جیره بندی در سیستم دارد.