سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد گروه راه و ترابری، دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت
امین نادری باغ ابریشمی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

استفاده از معماری ملی جهت برنامه ریزی، طراحی ، آرایش و یکپارچگی سیستمهای مدیریت آزادراه می تواند به اطمینان از اینکه سیستم با عناصرموجود و برنامه ریزی شده سازگار است، کمک کند. اهداف مشخص شده در معماری ملی که با سیستم مدیریت آزادراه مرتبط می باشد را می توان افزایش کارایی اجرایی و ظرفیت سیستم حمل ونقل، رسیدن به پویایی شخصی و راحتی و آرامش در سیستم حمل ونقل، بهبودامنیت سیستم حمل ونقل ملی،کاهش مصرف انرژی و هزینه های آلودگی هوا، بهبود کارایی اقتصادی ذکر کرد . در این مقاله نحوه مدیریت بهینه و کارای شبکه آزادراهی با استفاده از توانایی های معماری ملی تشریح می شود. بدین صورت که بعد از آشنایی با مولفه های معماری سیستم و مدیریت آزادراه، نیازهای کاربر در آزادراهها با نظرسنجی از کاربران و مصاحبه با ذینفعان سیستم حمل ونقل هوشمند شناسایی می شود. سپس خدمات کاربران قابل ارائه در قالب بسته های تجاری مربوطه مطابق بسته های تجاری مورد استفاده در معماری ملی ایالات متحده از قبیل بسته نظارت شبکه، کنترل آزادراه و مدیریت حوادث بیان می شود