سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن صدیقی مشکنانی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمهدی رضا بهشتی – دانشجوی مقطع فوق لیسانس IT ، دانشگاه صنعتی شریف- واحد بین الملل و مدیر گ

چکیده:

محاسبات گرید ۱ گونهای از سامانههای موازی و توزیعی است که امکان به اشتراک گذاشتن، انتخاب و گردآوری منابع خودگردان (کامپیوتر،نرم افزار، بانکهای اطلاعاتی، تجهیزات) را که از نظر جغرافیایی توزیع شدهاند را مهیا مینماید. مدیریت و اکتشاف منبع یکی از مباحث کلیدی در سیستمهای توزیع شده و بخصوص گرید میباشد. باید درنظر داشت که گرید از کاربردهای متفاوتی تشکیل
شده که هرکدام شامل منابع سختافزاری و نرمافزاری متنوعی میباشند، بنابراین شناسایی و مدیریت این منابع در یک گرید دارای اهمیت ویژه ای میباشد.شیوه های کلاسیک مربوط به مدیریت و اکتشاف منابع گرید بصورت متمرکز یا سلسله مراتبی هستند و ممکن است با توسعه سریع گرید این روشها کارایی لازم را ارائه نکنند. در این مقاله سعی شده با استفاده از معماری سرویسگرا روشی بهینه برای مدیریت و اکتشاف منابع ارائه شود.