سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمیدرضا ناصری – دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی زارعی – دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی و براورد میزان آب در جای موجود در یک آبخوان، یک شاخص مهم در برنامه ریزی وتصمیم گیری در مورد استفاده بهینه از منابع آبی وتوسعه منابع آب زیر زمینی است.ایجاد وتوسعه یک تاسیسات شهری،صنعتی یا کشاورزی نیاز به اطمینان ازوجود آب کافی ودر دسترس دارد.محاسبه حجم آب موجود در یک آبخوان مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از حجم آبخوان وهمچنین تخلخل لایه های تشکیل دهنده آبخوان است.دو پارامتر مجهول )حجم وتخلخل آبخوان(توسط مطالعات ژئوالکتریکمحاسبه میشوند. بخشی از آبخوان که مورد مطالعه قرارگرفته دارای شکل هندسی نامنظم است و برای تعیین حجم آن از تکنیکهای انتگرال گیری استفاده شده است.در محاسبه تخلخل آبخوان از روابط آرچی برای محاسبه تخلخل بدون صرف هزینه های آزمایشگاهی بهره گرفته شده است.