مقاله توسعه رویکردهای نوین ریاضی و فازی جهت برآورد زمان و هزینه فعالیت های پروژه ها در سازمان های تحقیق و توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: توسعه رویکردهای نوین ریاضی و فازی جهت برآورد زمان و هزینه فعالیت های پروژه ها در سازمان های تحقیق و توسعه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعداد فازی ذوزنقه ای
مقاله متغیرهای زبانی
مقاله مدت زمان و هزینه فعالیت
مقاله روش دلفی
مقاله فرآیند سلسه مراتبی تصمیم گیری فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که برآورد مدت زمان و هزینه انجام هر فعالیت دو عنصر اساسی و پایه بسیاری از محاسبات در شبکه های کنترل پروژه را تشکیل می دهند، در نتیجه برآورد صحیح آن ها نقش مهمی را در محاسبات بعدی زمان بندی پروژه را بازی می کنند. یکی از راهکارهای اساسی در برآورد زمان و هزینه فعالیت ها استفاده از نظریه فازی می باشد. نظریه فازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری و استفاده از مدل های ذهنی کارشناسان و اطلاعاتی که از گذشته موجود می باشد، به عنوان رویکردی برای نزدیک کردن مدل های زمان بندی پروژه به واقعیت بکار می رود. در این مقاله با استفاده از نظریه فازی و ادغام آن با روش های آماری و دلفی، رویه هایی ابتکاری و مناسب برای تخمین زمان و هزینه فعالیت ها به صورت یک عدد فازی ذوزنقه ای ارایه شده است. همچنین جهت اعمال نظر مدیران پروژه در وزن دهی به تیم کارشناسی و خبرگان، از تکنیک های آنالیز تصمیم گیری با اعداد فازی ذوزنقه ای استفاده شده است. در نتیجه بر اساس اعتبارسنجی صورت گرفته، برآوردهای به دست آمده از رویه های ادغامی ارایه شده، می تواند به عنوان ورودی مناسبی در مدل های زمان بندی پروژه با شبکه های فازی، مورد استفاده قرار گیرند.