سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدکاظم صیادی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع
مجید حیدری –
کامران شهانقی –

چکیده:

روش VIKOR یکی از روش های برنامه ریزی سازشی (Compromise programming ) برای حل مسائل MADM (Multi Attribute Decision Making) است. این روش برای حل مسائل MADM ,یک لیست رتبه بندی شده ای از حل های سازشی را تعیین می نماید. روش فوق بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها در حضور معیارهای متعارض، تمرکز می کند.معیار رتبه بندی گزینه ها در این روش بر اساس میزان نزدیکی به حل ایده آل می باشد. هدف ما در این مقاله توسعه روش VIKOR برای مسائلی است که در آنها، داده های ماتریس تصمیم بصورت بازه می باشند. برای حل اینگونه مسائل روشهای زیادی ارائه نشده است. در این روش ابتدا همه محاسبات بصورت بازه انجام شده و بازه های نهایی بر اساس سطح خوشبینی تصمیم گیر( )،با یکدیگر مقایسه شده و رتبه بندی نهایی ارائه می شود. در پایان، با ارائه مثالی عددی مفاهیم توسعه داده شده در این مقاله تشریح می گردد