سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بصیر طریقت طلب – دانشجوی کارشناسی اشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واح
صدیق رییسی – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیر عباس شجاعی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه سازمان ها در شرایطی در حال تغییر و تحول دائمی فعالیت می کنند که میزان و چگونگی توجه آنها در برخورد با تحولات بر عملکرد سازمان ها در شرایط رقابتی تاثیر فراوان دارد. از این رو سازمان ها ناگزیرند دائما به دنبال راه حلی جهت پاسخ گویی به این تغییرات باشند زیرا برتری در رقابت به هدف اصلی سازمان ها در فضای کسب و کار غیر قابل پیش بینی کنونی تبدیل شده است. در قرن اخیر برای رویارویی با تغییرات، پارادایم چابکی معرفی شده است که بکارگیری آن سبب افزایش انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، کیفیت و … در سازمان خواهد شد. در پژوهش حاضر متدولوژی گسترش عملکرد کیفیت به عنوان رویکردی جهت افزایش چابکی در سازمان معرفی شده است.