سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ملتجی حق – واحد تحقیق و توسعه شرکت پلی نار تبریز تولید کننده پلی پروپیلن
محمدحسین سلیمانیان – مدیریت خدمات مهندسی شرکت پلی نار تبریز

چکیده:

ماده دی متوکسی سیکلوهگزیل ، متیل سیلان C-DONOR به عنوان الکترون دهنده خارجی در پلیمریزاسیون آلفا الفینها کاربرد دارند این ماده از سمیت بالایی برای موجودات زنده برخوردار بوده و همچنین با نفوذ در خاک م یتواند سفره های آب زیرزمینی را نیز الوده نماید هدف ازکار پژوهشی حاضر استفاده از روش جدید میکرواستخراج فاز مایع برپایه انجماد میکروقطره استخراج کننده برای استخراج این ماده از پساب حاصل از واحد تولید پلی پروپیلن به منظور آنالیز و اندازه گیری آثار آن می باشد حجم معینی μL 30 از حلال استخراج کننده با نقطه ذوب در محدوده ۱۵-۱۲ درجه سانتیگراد که غیرقابل امتزاج با آب می باشد به داخل ظرف حاوی نمونه وارد شده و در روی آن شناور می شود. ۵%W/V از NaCl نیز به ظرف نمونه اضافه می شود پس از تنظیم دما در ۶۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه با به همزدن محتویات ظرف عمل استخراج انجام شده و سپس ظرف حاوی نمونه به حمام آب یخ منتقل می شود. طی زمان ۴۰ دقیقه میکروقطره داخل ظرف منجمد می شود میکروقطره منجمد شده با یک اسپاتل فلزی جمع آوری شده و به یک لوله آزمایش کوچک به حجم ۵۰۰μL سربسته منتقل می شود.