مقاله توسعه روش عکس برداری پرسرعت و پردازش تصویر در تعیین ویژگی های جریان حباب در ستون حبابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: توسعه روش عکس برداری پرسرعت و پردازش تصویر در تعیین ویژگی های جریان حباب در ستون حبابی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستون حباب
مقاله ویژگی های حباب
مقاله عکس برداری پرسرعت
مقاله پردازش تصویر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: هرمزی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از یک ستون حبابی مکعبی در اندازه های آزمایشگاهی استفاده شد و با استفاده از روش عکس برداری پرسرعت و ارایه روش های جدید پردازش تصویر، مهمترین ویژگی های هیدرودینامیکی جریان حباب ها مانند قطر، سرعت، خطوط جریان فاز گاز و بسامد نوسان توده حباب ها اندازه گیری شد. ستون ساخته شده دارای سطح مقطع ۵×۲۰ cm و ارتفاع ۱۲۰ cm است. سرعت ظاهری گاز بین ۰٫۱-۰٫۷ cm/s در تغییر است. از سه دوربین گوناگون با سرعت های ۲۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ تصویر در ثانیه برای اندازه گیری ویژگی های حباب ها استفاده شد و برای پردازش تصویرها، تحلیل داده ها و محاسبه ویژگی های حباب از نرم افزار Matlab استفاده شد. بسامد نوسان توده حباب با روشی نو و با دقت ۹۵% به دست آمد. اندازه قطر ساتر حباب ها، در شرایط همپوشانی حباب ها از ۶٫۵ تا ۸٫۵ میلیمتر و با دقت %۹۹٫۸ محاسبه شد. سرعت حباب ها با استفاده از روش «کمترین فاصله با یک حد بالا» برای اولین بار در ستونی با این ابعاد به دست آمد و با استفاده از برآیند مومنتم، روشی برای به دست آوردن خطوط جریان فاز گاز ارایه شد.