سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مشاری – پژوهشگاه نیرو
زهرا مدیحی بیدگلی –
نیکی مسلمی –
داود جلالی –

چکیده:

اساس طراحی مناسب درشبکه های توزیع تعیین اندازه صحیح مکان مناسب و زمان بندی دقیق اضافه شدن تجهیزات به سیستم برای زمان های آینده می باشد به همین دلیل پیش بینی توزیع جغرافیایی تقاضای الکتریکی درآینده یکی از اعمال ضروری درشبکه های توزیع است این مقاله به ارایهدو الگوریتم تکمیلی برای روش رگرسیون چندگانه بهبود یافته جهت بکارگیری درپیش بینی بار بلندمدت شبکه های توزیع می پردازد درروش رگرسیون چندگانه بهبود یافته الگوریتم های اصلاحی متعددی مانند تخمین بارسال نهایی رگرسیون تزویج انتقال بار و استنتاج ناحیه خالی جهت تصحیح دقت رگرسیون عادی و رفع مشکلات ان بکارگرفته میش وند. اما این روش همچنان دربرخی از حالاتمانند وقوع توسعه مجدددریک منطقه و عدم وجود اطلاعات انتقال بار مشکلاتی دارد.