سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر میران بیگی – استادیار شیمی تجزیه ، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوریهای پا
غلامرضا مرادی – دانشیار مهندسی شیمی ، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهند
علی اصغر پاسبان – مربی مهندسی شیمی ، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوریهای پالا
وحید فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

سولفید هیدروژن یکی از مهمترین ناخالصی های موجود در نفت خام و گاز طبیعی است که قبل از انتقال گاز یا پالایش نفت باید آن را جداسازی کرد. ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام، اشکالات متعددی را چه در حین پالایش نفت خام و چه درهنگام مصرف محصولات نفتی از نظر جنبه های کیفیت محصول و مسائل زیست محیطی ایجاد میکنند. علی رغم وجود روشهایی نظیر عریان سازی و استخراج، که با صرف هزینه های فرآیندی بالا مواجه بوده و مستلزم برنامه های بلند مدت است،اخیرا اسکونجرهای شیمیایی به عنوان راه حل های کوتاه مدت با توجیه اقتصادی مناسب بویژه در صنعت گاز به منظور شیرینسازی استفاده شده اند. یکی از راههای کاهش و حذف سولفید هیدروژن از نفت خام استفاده از اسکونجرهای شیمیایی می باشد که امروزه از این مواد جهت کاهش سولفید هیدروژن در ارتقای کیفیت مواد نفتی برای صادرات استفاده می شود. بعلتعدم وجود روشهای استاندارد جهت ارزیابی کارایی آنها، در این مطالعه روش کنونی )سنتی( ارزیابی اسکونجرهای سولفیدهیدروژن از نفت خام در شرکت های نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به معایب روش موجود، روشجدیدی برای ارزیابی اسکونجرها تدوین شده است. این روش، اساسأ دینامیکی بوده و از سرعت عمل بالایی برخوردار است بنابراین اسکونجرهایی که از سینتیک سریع واکنش حذف H2S برخوردارند و بطور برگشت ناپذیر عمل می نمایند از درجه موفقیت بالاتری برخوردار می باشند