سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود امیری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- مدرس دانشگاه – معاون عمران روستایی بنیا
فاطمه گلپریان – دانش آموخته کارشناسی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها ، به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از بخشهای مهم اقتصادی محسوب می گردد. سیاستگذاران توسعه در کشورهای جهان ، گردشگری را روشی مطمئن با چشم انداز روشن برای توسعه پایدار معرفی کرده اند.گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیر بخشهای گردشگری ، علاوه بر حفظ ارزشها و باورها ، با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد محلی و توسعه ساختار های زیر بنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم می سازد که می تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و روانی شهرها و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهرها را ایفا ئ کند . از اینرو برنامه ریزی در جهت گسترش گردشگری بر پایه توسعه پایدار اقتصادی ، در راستای رشد و تعالی جامعه روستایی موثر می باشد.حال سوال این است که پتانسیل های توسعه گردشگری روستایی کدامند؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه روستای سیمین ابرو می شود، وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایی ، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت و ضعف ، به ارائه استراتژی و راهبرد در گردشگری در روستای مورد نظر پرداخته است.