سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد شاکر – اعضا کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی میرقطبی –
غلامحسین محمدیان –
مهدی محمدیان –

چکیده:

هرفضا ومکانی سکونتگاه های انسانی دارای ساختارانسانی است و هرساختاری کارکردویژه ای دارد که شناخت آنها درمجموعه نظام ازاهمیت کلیدی دربرنامه ریزی راهبردی توسعه به ویژه امنیت غذایی برخوردار است دراین بین روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ودرواقع ۸۷درصد منابع تامین امنیت غذایی درحوزه روستاها جای دارد دراین مقاله ابتدا امنیت غذایی تعریف شده و سپس رابطه روستا وا منیت غذایی مورد بررسی قرارگرفته است.