مقاله توسعه دقت و حساسیت روش های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی های پنهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۷۱ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: توسعه دقت و حساسیت روش های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی های پنهان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Erwinia amylovora
مقاله ردیابی
مقاله PCR
مقاله غنی سازی
مقاله کشت
مقاله Lateral flow immunochromatography

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم خانی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های خانواده گل سرخیان است. روش هایی که با سرعت و حساسیت زیاد پاتوژن را ردیابی می کنند ابزار مهمی در کنترل بیماری هستند. در این تحقیق حساسیت و دقت چهار روش تشخیصی مختلف بدون غنی سازی و به همراه غنی سازی مقایسه و ارزیابی گردید. روش کشت روی محیط نیمه انتخابی CCT تا ۱ CFU/ml باکتری E. amylovora را از عصاره گیاه آلوده تشخیص داد اما قادر به ردیابی آلودگی پنهان نبود. با استفاده از غنی سازی تشخیص و ردیابی باکتری در آلودگی های پنهان امکانپذیر شد. روشLateral flow immuno Chromatography  غلظت ۱۰۵ CFU/ml باکتری در عصاره گیاه آلوده را شناسایی نمود، ولی پس از غنی سازی علاوه بر توان ردیابی باکتری در شرایط آلودگی پنهان، دقت تشخیص این آزمون صد هزار برابر یعنی تا ۱ CFU/ml افزایش پیدا کرد. روش PCR معمول و PCR آشیانه ای با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با موفقیت قادر به ردیابی آلودگی پنهان و جمعیت های پایین باکتری در حد۱ CFU/ml  باکتری در عصاره گیاهی با غنی سازی و بدون غنی سازی شد. غنی سازی تاثیری در افزایش دقت این آزمون مولکولی نداشت هرچند که در ردیابی سلول های زنده باکتری بسیار موثر است.