سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،

چکیده:

امروزه صنایعی که روزگاری خارج از بافت شهری قرار داشتند با بافت های جدید محاصره شدهاند، این مسأله به تعطیلی یا انتقال آنها منجر شده است؛ در نتیجه حفره های تهی در بستر شهر پدید میآید. اراضی متروکه وسیعحاصل از این جابجایی در کالبد شهر تحت عنوان عرصه های ناکارآمد شناخته می شوند. باتوجه به اینکه این سایت ها، اغلب در موقعیتهای استراتژیک مثل مراکز شهری، نزدیکی با جوامع مسکونی، مناطق حمایت شده به وسیلهزیرساخت های شهری موجود و یا سایت های حساس اکولوژیک مثل حاشیه رود خانه ها و یا بندرگاه ها واقع شده اند، علاوه بر فرصت احیای اکولوژیک منطقه، فرصت های باارز و مهمی در امر بازسازی شهری، به ویژه درون زا و باز کشف منابع پنهان اما فراوانی که در شهرهای ما وجود دارند، در اختیار طراحان قرار می دهند