سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عترت لعل بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بابک قصیری – نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز

چکیده:

صرفنظر ازهرگونه تعریفی ازمفهوم مشکل بدون تردید تشخی صمشکلات توسعه و ارایه راه حلهای مناسب برای آن متاثرازجهان بینی و نقطه نظرات مدیران طراحان و برنامه ریزان محیط زیست اعمل از معماران و شهرسازان و غیره است امروزه انسان متوجه شده است که هیچ مشکلی بصورت کاملا مجزا وجود ندارد بلکه هرمشکل درارتباط با دیگر مشکلات است آنها درارتباط با یکدیگر سیستمی از مشکلات یعنی مسائل بغرنج را بوجود می آورند راه حلها نیز باتوجه و کنترل مداوم نیاز دارند اسلامی غلامرضا ۱۳۸۱ آموزشکده های معماری می توانند درجوامع درحال توسعه موجب ایجاد توسعه درونزا درآموزش معماری گردند علاقمندان به این حرفه را با مستقیم ترین راه هدایت نموده و برای افراد با هرمیزان استعداد مفید واقع شوند همچنین دانشجویان را برای کارگروهی درفضای حرفه ای پیش رویشان آماده سازند انها میتواند استعدادهای پنهان درهرمنطقه را شناسایی نموده و رشد دهند دانشجویان آنها از خلال آنچه درمنطقه خودمی بینند می سازند و زندگی می کنند معماری را می آموزند معماران جوان با لمس مشکلات منطقه خود درزندگی روزمره برای جامعه خود تربیت می شوند این آموزشکده ها با تربیت کاردان جوان درسبک معماری مناطق خود و دربرنامه ریزی درازمدت بهسازی منطقه تاثیر می گذارند.