سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

لیلا سفید بری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی دانشگاه تهران
اکبر نجاحی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، کارشناس ارشد علوم اقتصا
ابوالحسن قاسمپور – کارشناس مشاوره شغلی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم

چکیده:

امروزه رشد توسعه فرصت های شغلی از طریق گسترش خوشه ای کسب و کار، نقش محور و بارزی در سیاستهای اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایفا می نماید. و یکی از راهکارهایی که در بعضی کشورهای دنیا برای توسعه فرصت های شغلی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در سالهای اخیر اتخاذ شده است حمایت از توسعه خوشه هاب کسب و کار می باشد. خوشه هی صنعتی در بخش صنایع و خوشه های کسب و کار د ربخش های مختلف اقتصادی، با مزیت هایی که دارند بر افزایش ارزش افزوده برای یک منطقه یا یک روستا، منجر به افزایش فرصت های شغلی می شود. در این مقاله با استفاده از نتایج یک طرح تحقیقاتی در مورد توسعه فرصتهای شغلی در یک منطقه روستایی و با توجه به شرایط پیدایش خوشه های صنعتی و خوشه های کسب و کار یک مدل توسعه خوشه های کسب و کار در مناطق روستایی ارائه خواهد شد.