سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحبیب اله میرغفوری – دانشیار دانشگاه یزد
میثم شفیعی رودپشتی – دانشجوی دکتری مدیریت
فاطمه ملکشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

به جهت حضورو ادامه بقای سازمان های خدماتی دربازار بسیار اهمیت دارد که این سازمان ها خدمات جدید خود را بطور موفقیت امیزی توسعه دهند درهمین راستا برای اجرای پیروزمندانه این امر شناسایی عوامل بحرانی موفقیت CSF مرتبط اهمیت پیدا می کند هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل بحرانی موفقیت CSF موثر درفرایند توسعه خدمت جدید NSD شهری شهرداری است عوامل بحرانی موفقیت دراین پژوهش طی مطالعه نتایج تحقیقات پیشین استخراج و سپس گروه بندی گردید کاربرداین شاخصها درکمک به شهرداری به منظور اجرای اثربخش تلاشهای توسعه خدمات جدید می باشد به منظور بیان واضح تر و صریح تر نتایج این پژوهش عوامل بحرانی موفقیت مرتبط با توسعه خدمات شهری بطورمجزا در۶ گروه عوامل استراتژی سازمانی ساختاری، تکنولوژیکی بازار وشبکه دسته بندی شده اند.