سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت مشتاقیان ابرقویی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
علی انوری – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمد رضا زارع – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

فردگرایی و رفتار رقابتی از ویژگیهای جوامع مدرن است. امروزه در بیشتر سازمانها رفتار رقابتی و دیدگاه جزیرهای جای همکاری و تعامل مثبت بین اجزا را گرفته است . سازمان همکاری محور سازمانی است که از طریق توسعه تفکر سیستمی و کل نگر و نهادینه سازی همکاری در ساختار ، فرهنگ و فرایندها و همچنین در جریان اطلاعات موجب ارتقای همکاری و ایجاد هم افزایی بین افراد و گروههای داخل سازمان و همچنین در روابط با دیگر سازمانها میشود .در این مقاله ماهیت این چهره از سازمان ، پیش زمینه های ایجاد آن و راهکارهایی برای توسعه تفکر سیستمی در شرکتهای توزیع ارائه گردیده و در نهایت رتبه بندی شده است .