سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناهید شیخان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

بیمه عمر را می توان نوعی سرمایه گذاری تلقی نمود که افراد برای دوری گزیدن از هر گونه تشویش خاطر در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده انجام می دهند. از لحاظ اقتصادی، معمولاً ذخایر بیمه های عمر در شرکت های بیمه دنیا قابل توجه است و حتی سرمایه شرکت های بیمه عمر تخصصی و بزرگ در دنیا برابر با بانک های بزرگ است و این سرمایه برای اقتصاد کشورها مهم است زیرا باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و … خواهد شد. در ایران تا کنونبدلایل عدیده ای منجمله وجود تورم، عوامل فرهنگی، شبکه فروش ناکارآمد و … استقبال خوبی از این نوع بیمه نشده است. لذا دراین مقاله ابتدا بیمه عمر و وضعیت آن در ایران در مقایسه با سایر کشورها بر اساس سرانه حق بیمه، سهم از بازار بیمه، سهم از بازار جهانی بیمه و رتبه آن کشور بررسی می شود. سپس عوامل تأثیر گذار در توسعه بیمه عمر در ایران تحلیل شده و نهایتاً مدلی برای توسعه بیمه عمر در کشور ارائه می شود