سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل کاشف – کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی توریسم

چکیده:

از آنجایی که اکوتوریسم سفری مسئولانه به طبیعت با کمترین تاثیرات برای طبیعت و محیط قلمداد می گردد و دراکوتوریسم نقش آموزش به اهالی بومی و گردشگران یکی از اصول می باشد پس می توان با گسترش اکوتوریسم درمناطق کوهستانی زاگرش بخصوص دربخش اشترانکوه و کوه های مرتفع ونقاط ویژه گردشگری این رشته کوه همواره منابع طبیعی رو به رشد وگسترشی داشته باشیم که این منابع طبیعی هم برای گردشگران و طبیعت دوستان و هم برای دامپروری می تواند بسیار مفید باشد اما اگر برنامه درست و منسجمی برای مناطق کوهستانی بخصوص مناطق کوهستانی اشترانکوه نداشته باشیم و اصول توسعه توریسم پایدار که دربحث اکوتوریسم رعایت میگردد موردتوجه قرار نگیرد نه تنها منابع طبیعی که ذخایر اصلی جذب توریسم هستند محافظت نمی شود بلکه تخریب روزافزون اینمنابع باعث عدم جذب گردشگران و طبیعت دوستان به منطقه می گردد دراین تحقیق برانیم که با توجه به پتانسیلهای ویژه منطقه برای جذب اکوتوریسم به نقش گسترش توریسم پایدار و مسئولانه برای حفاظت منابع طبیعی و گسترش اشتغال بپردازیم.