سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سمیرا اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چکیده:

اکوتوریسم یکی از فعالیتهای شناخته شده مهم در نواحی مختلف دنیا است که فرصتهای زیادی برای کسب تجربه درباره طبیعت وفرهنگ و نیز اهمیتیادگیری در خصوص اشکال محافظت وفرهنگهای محلی برای بازدید کنندگان فراهم می کند .به این ترتیب اکوتوریسم با ایجاد در آمدزیاد به برنامه های محافظت کمک می کند وسود اقتصادی زیادی برای اجتماعات محلی در روستاها ونواحی دوردست بوجود می آورد. با همراه شدن توسعه اکوتوریسم با رویکرد سیستماتیک وبا کارکرد محافظتی حفاظت از نواحی حفاظت شده طبیعی ودر چارچوب طراحی کالبدی,ما می توانیم تضمین کنیم که اکوتوریسم اولین گام است, وموثرترین استراتژی دست یافتن به نتایج ملموس وپایدار محسوب می شود. جنبه های مناسب ومشخص اکوتوریسم ومدیریت مناطق حفاظت شده وتوسعه تجارت اکوتوریسم, طرح باید کاملا برای مدیران نواحی حفاظت شده وبرنامه ریزان اکوتوریسم قابل فهم باشد ,قبل از اینکه وسیله ای برای فعالیتهای اکوتوریسم باشد. طرفداران محیط زیست ایده ای نزدیک به اکوتوریسم دارند اما از برایند تجارت و مکانیزم های مدیریتی که برای تضمین پایداری توریسم در نواحی حفاظت شده لازم ودر دسترس باشد,درک محدودی دارند.نقطه شروع اولین فعالیت اکوتور یسم بطور نمونه برنامه های آموزش راهنما یا ساخت کلبه جنگلی, هرکدام ضامن موفقیت است. ارزش اکولوژیکی نواحی حفاظت شده ازبزرگترین جاذبه های اکوتوریستی جهان محسوب می شود.بنابراین, این جاذبه ها ممکن است شامل گونه هایی ازگیاهان وجانوران کمیاب و بومی وحیوانات وحشی فراوان و انواع متنوعی از اشکال ژئومرفولوژیکی جالب وغیرعادی بی نظیر تاریخی یا معاصر موجود در یک بستر طبیعی باشد. ارزش اکولوژیکی بسیاری از این نواحی محافظت شده که بزرگترین نواحی مقصد برای اکوتوریستها میباشد بسیار بالاست.بیشتر بازدید کنندگان آنهایی هستند که جهت بازدید از یک یا چند گونه کمیاب وبومی گیاهی ویا جانوری ویا انواع گوناگون حیات وحش ویا دارای مورفولوژی ویژه ونیز دارای تاریخ غنی و فرهنگ غنی می باشند به این مناطق طبیعی جذاب مسافرت می کنند.استان همدان به دلیل داشتن عرصه های منحصر به فرد طبیعی ومناطق متعدد حفاظت شده ازیک طرف ونزدیکی به مراکز جمعیتی مهمی ازجمله کلانشهرتهران قابلیت بسیار بالایی برای توسعه توریسم واکوتوریسم دارد.از طرفی هرگونه استفاده نابجا از منابع طبیعی وفشار برمنابع طبیعی می تواند اثرات زیانباری براین مناطق وارد نماید.دراین تحقیق ضم ن بررسی ویژگیهای اکوتوریستی استان همدان وقابلیتهای توسعه آن ,راهکارهای لازم بویژه در مناطق حفاظت شده ارائه شده است.