سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی خطیب زاده آزاد – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
مرضیه کرمی –
نیکی مسلمی –
مصطفی کاظمی –

چکیده:

در طراحی شبکه قدرت، بازیابی شبکه بعد از بروز خطادر شبکه دارای اهمیت فراوانی است. برای ایزول هنمودن خطا و بازیابی سایر قسمت های شبکه، می بایست تجهیزات و مسیرهایی در طراحی شبکه در نظر گرفتهشوند. هر چه مسیرهای جایگزین (مسیرهای مانور) و نیز تجهیزات ایزوله کننده خطا بیشتر باشند، بازیابی قسمت های بیشتری از شبکه ممکن خواهد بود. در گذشته، الگوریتم تعیین محل نقاط مانور و همچنینالگوریتم جایابی سکسیونرهای معمولا بسته برای ایزوله نمودن و بازیابی قسمت های دیگر شبکه، تشریح شده است. این مقاله قصد دارد تا با تبدیل بارهای خطی به بارهای نقط های، دقت روش را افزایش داده و الگوریتم قبلی را توسعه بخشد.