مقاله توسعه الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات جهت حل مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و سیستم تولید سلولی پویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۱ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: توسعه الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات جهت حل مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و سیستم تولید سلولی پویا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم تولید سلولی پویا
مقاله الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات
مقاله برنامه ریزی تولید
مقاله تشکیل سلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهفی اردکانی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: برزین‌ پور فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم تولید سلولی، یکی از مهم ترین کاربردهای تکنولوژی گروهی است. مساله تشکیل سلول و برنامه ریزی تولید، دو گام مهم در پیاده سازی این سیستم هستند. در این مقاله یک مدل جدید برای مساله یکپارچه تشکیل سلول پویا و برنامه ریزی تولید با هدف حداقل سازی هزینه های کلی شامل هزینه های ماشین، حمل و نقل بین سلولی و درون سلولی، استقرار مجدد، مصرف ابزار، نگهداری موجودی و کمبود و برون سپاری قطعات با شرط در دسترس بودن ابزار، ارائه می شود. با توجه به NP-Hard بودن مدل پیشنهادی، یک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات توسعه یافته برای حل مساله طراحی می شود. در الگوریتم پیشنهادی، با استفاده از اطلاعات بهینه محلی و مقداردهی دوباره، بدترین ذرات پراکندگی جواب ها افزایش یافته و از همگرایی زودرس جلوگیری می شود. مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج حاصل از نرم افزار LINGO 8.0 در مسائل کوچک و با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات استاندارد در مسائل با ابعاد مختلف، کارآمدی آن را نشان می دهد.