سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عبدالشاه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسمنان

چکیده:

امروزه با وجود رقابت فشرده صنعتگران بحث کاهش قیمت تمام شده ازمهمترین مباحث روز می باشد دراین راستا یکی ازمهمترین ابزارها استفاده از سیستمهای کارسنجی روش سنجی و زمان سنجی می باشد که متاسفانه درشرکت های تولیدی ایرانی کمتر به آن توجه شده است با استفاده از ابزارهای روش سنجی میتوان روش تولید را اصلاح کرد و درنتیجه زمان سیکل تولید را کاهش داد و با استفاده از ابزارهای زمان سنجی زمان استاندارد فعالیت ها محاسبه و اجرایی می شود تجربه اجرای این سیستم ها دربعضی از واحدهای صنعتی نشان میدهد که تا ۲۰ درصد شاهد کهاش درقیمت تمام شده بوده ایم یکی از دلایل عدم استفاده مطلوب از این ابزارها تعددروشهای معرفی شده می باشد دراین مقاله سعی می شود دوهدف زیر پوشش داده شود تدوین جایگاه این روشها تجزیه و تحلیل توانایی آنهادرافزایش بهره وری واحدها و کاهش قیمت تمام شده دسته بندی ابزارها و روشهای روش سنجی دسته بندی و مشخص کردن چارچوبی جهت استفاده بهینه از آنها درراستای تدوین جایگاه کاربردی