مقاله توسعه آموزشی و کارآمدی حکومت (میزان بهره مندی اقوام استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۵۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: توسعه آموزشی و کارآمدی حکومت (میزان بهره مندی اقوام استان گلستان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله توسعه آموزشی
مقاله جامعه پذیری سیاسی
مقاله کارآمدی و مشروعیت حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مزرعی خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایران به دلیل دارا بودن جمعیت بالای جوان و تنوع قومی از جمله در استان گلستان، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی علمی و جامعه شناسانه و لحاظ تاثیرات انکارناپذیر توسعه آموزشی بر حوزه سیاسی است. به هر میزان که گسترش و تعمیق زمینه های جامعه پذیری افراد جامعه و شهروندان با موفقیت همراه باشد، نظام سیاسی از درجه کارآمدی و در پی آن مشروعیت و مقبولیت بالاتری برخوردار خواهد بود. هدف نوشتار حاضر، بررسی وضعیت توسعه آموزشی و میزان بهره مندی اقوام ترکمن و سیستانی در استان گلستان طی سال های ۹۰-۱۳۷۶ می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست ها و عملکرد دولت تا حدی توانسته است به کاهش تمایزات و فاصله آموزشی در مناطق محلی، سیستانی و ترکمن نشین منجر شود با این حال به دلیل عمق محرومیت، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی استان، خصوصا در نواحی ترکمن و سیستانی، تا رسیدن به یکسانی مطلوب تمام شهروندان در بهره مندی عادلانه از امکانات آموزشی و ارتقاء وضعیت آنان، فاصله وجود دارد و لازم است اقدامات بیشتری مبتنی بر نگرش شهروندی صورت بگیرد زیرا از رهگذر توسعه فراگیر و فرا قومی است که آحاد جامعه، خود را اعضای یک پیکر و صاحب حقوق و تکالیف متقابل می دانند.