سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی برای تولی د کاف ی غذا و به عبارتی دیگر استفاده از کشاورزی رایج، عادتی برای کشاورزان شده است . در حال حاضر، بیش از ۳۱ میلیون هکتار اراضی و حداقل ۶۲۳۱۷۴ مزرعه تحت مدیریت ارگانیک در جهان وجود دارد. در ایران نیز تا سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی حدود ۹۱۳ هکتار زمین زراعی تحت کشت ارگانیک بوده است. از مشکلاتی که تولید کنندگان در جهت نیل به ارگانیک شدن دارند می توان به، فقدان دانش و مهارت لازم برای مدیریت مزرعه ارگانیک، فقدان بازارها ی فروش برا ی محصولات ارگانیک و عدم اطمینان در مورد درآمد اقتصادی، پیچیدگی فرآیند تبدیل در حین ارگانیک شدن و نی از به کارگر بیشتر، بازاررسانی محصولات ارگانیک، کنترل علفهای هرز و آفات، گواهی نمودن محصولات ارگانیک، سطح بالاتر سرما یه گذار ی مالی و مدیریت مزرعه بدون کاربرد کودهای شیمیایی بعد از محدودیت در زمان بعد از ارگانیک شدن، اشاره کرد، همچنین مشکلاتی که سیستم توزیع و بازاریابی دارد شامل فقدان امکانات پردازشی، فقدان بازار، عدم پرداخت هزینه های بالاتر توسط مصرف کنندگان میباشد و در پایان مشکلاتی که مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در این زمینه با آن رو به رو هستند، نگرانی از وضعیت بهداشت و سلامت غذایی، کیفیت، ارزش ها و اخلاقیات انسانی، مسائل زیست محیط ی، قیمت بالای این محصولات و عدم دسترسی آسان به آن می باشد