سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مینا – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
سیدنیما میرعابدینی –
سیدفرید قادری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی رابطه همکاری بین کارفرما و پیمانکار پرداخته میشود و با استفاده ازسیستم استنتاج فازی یک سیستم توسعه پشتیبان برای تسریع ارتباط با پیمانکار ارایه میشود سیستم مزبور برروی داده های یک سازمان تحقیقاتی درایران پیاده سازی می شود و نتایج حاصل از این سیستم توسعه یافته ی تصمیم گیری با نتایج حاصل ازابزای اقتصادسنجی مورد مقایسه قرارمیگیرد نتایج حاصل ازرویکرد سیستم استنتاج فازی درمقایسه با رویکرد اقتصادسنجی نشان دهنده برتری و کارامدی سیستم توسعه پشتیبان ارایه شده است.