سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر اصغر زاده – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه مازندران
ارسلان فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

توزیع گامبل شاید پر کاربرد ترین توزیع آماری در مدلهای آب و هوا باشد.در این مقاله،تعمیمی از توزیع گامبل بنام توزیع گامبل توانی شده معرفی می شود.در ادامه،ویژگی های ریاضی این توزیع و نمودار های تحلیلی از تابع چگالی احتمالی و تابع نرخ خطر این توزیع ارائه می شود.همچنین گشتاورها و بر آوردهای درست نمایی ماکسیمم این توزیع مورد مطالعه قرار می گیرد.در پایان یک مثال کاربردی ارائه می شود.