سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نغمه ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتص
مهرداد کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عطا شاکری – دانشگاه خوارزمی تهران
عصمت اسماعیل زاده – شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع مس سرچشمه، پژوهشگر محیط زیست

چکیده:

در تحقیق حاضر، مطالعات زمین شیمی زیست محیطی محدوده معدن دره زرشک واقع دراستان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور مجموعا ۲۲ نمونه خاک سطحی جمع آوری گردید و غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیم، مس، مولیبدن، سرب و روی توسط روشICP-MS اندازه گیری شد. مطابق با نتایج بافت خاک بد ست آمده بافت غالب خاک لوم ماسه ای است وpHاین خاک ها تا حدودی قلیایی است. جهت برآورد توزیع زمین شیمی درمنطقه از ضریب غنی شدگیEF(شاخص زمین انباشتIgeo(شاخص بارآلودگیPI(استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که عناصرسرب، آرسنیک و مس به ترتیب بیشترین ضریب غنی شدگی رادارند و از نظر شاخص آلودگی عناصرسرب، مس ومولیبدن دارای آلودگی زیاد بوده و عنصر سرب دارای شاخص زمین انباشت متوسط است. براساس این مطالعات، آلودگی در منطقه دره زرشک به صورت زمین زاد بوده وعامل اصلی آن توده نفوذی دیوریت-گرانودیوریت پورفیری است که کانی سازی مس را به وجود آورده است