سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور قربانی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدمحمدرضا قاسم پورشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مریم سام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق قسمتی از رودخانه کر می باشد که از کنار تصفیه خانههای شهری و صنعتی شهر مرودشت عبور مینماید که بین عرض های جغرافیایی ۱۸ ’۱۵و ۲۹درجه و ۰۴’۵۱ ,۲۹درجه و طولهای جغرافیایی ۱۶ ’۴۶ و ۵۲درجه و ۴۳ ’۴۷ و ۵۲ درجه در استان فارس در جنوب شهر مرودشت واقع شده است.در شهر مرودشت دو تصفیه خانه وجود دارد ، یکی برای تصفیه فاضلاب شهری مرودشت و دیگری برای تصفیه پساب خروجی فاضلاب کارخانه قند مرودشت، که این فاضلاب ها در پایان مراحل تصفیه پس از عبور از زمینهای کشاورزی مجاور تصفیه خانه ها وارد رودخانه کر می شوند. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلایندگی فلزات سنگین موجود در پساب نهایی این تصفیه خانه ها بر روی رودخانه کر می باشد. به همین دلیل ۳ نمونه رسوب از بستر رودخانه کر در مجاورت این تصفیه خانه ها و ۱ نمونه رسوب شاهد از منطقه بالا دست رودخانه کر بعد از سد درودزن و ۲ نمونه رسوب در مکان خروجی فاضلاب ها برداشت گردید و پس از آماده سازی نمونه ها برای انجام آنالیز به آزمایشگاه ارسال و بوسیله آزمایشICP مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ورود پساب ها موجب افزایش میزان فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گردیده است. تفکیک اثر عوامل انسانی از عوامل طبیعی با مقایسه غلظت های به دست آمده از ایستگاه های مختلف با نمونه غیر آلوده منطقه به عنوان زمینه طبیعی و مقایسه نتایج با استانداردهای معتبر بین المللی محاسبه شد و با توجه به فرایند جذب سطحی فلزات سنگین توسط رسوبات میزان آلایندگی فلزات سنگین حاصل از فاضلابها در رودخانه کر مشخص گردید.