سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور قربانی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدمحمدرضا قاسم پورشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق قسمتی از رودخانه کر می باشد که در محدوده سد درودزن تا دریاچه بختگان بین عرض های جغرافیایی ( ۲۱و ۳۶و۲۹درجه و ۱۹ و ’۱۲ و ۳۰درجه و طولهای جغرافیایی ۱۰ ’۲۵ و ۵۲درجه و ۵۶ ’۲۱ و ۵۳درجه در استان فارس قرار گرفته است. به منظور بررسی چگونگی توزیع و روند تحرک عناصر بالقوه سمی و عوامل موثر بر آن در رودخانه کر ، نمونه برداری از ۱۱ ایستگاه در طول رودخانه انجام شد و نمونه ها توسط آزمایشICP-OES تجزیه شیمیایی شدند. نتایج حاصل از تجزیه نمونه های رسوبی دانه ریز (ذرات کوچک تر از۰/۶۳ میکرون ) حاکی از غلظت بالای مس و نقره در تعدادی از ایستگاه های مورد مطالعه است و سایر عناصر مانند سرب، وانادیم و کروم مقادیری کمتر از حد استاندارد نشان می دهند.جهت تفکیک اثر عوامل انسانی از عوامل طبیعی، مقایسه غلظت های به دست آمده از ایستگاه های مختلف با نمونه های غیر آلوده منطقه به عنوان زمینه طبیعی و مقایسه نتایج با استانداردهای معتبر بین المللی محاسبه شد و برای اطمینان از درستی نتایج شاخص ژئوشیمیایی مولر نیز محاسبه گردید. ضرایب همبستگی به دست آمده بین عناصر آلاینده نشان می دهد که عناصر مس و نقره با یکدیگر همبستگی مثبت و بالایی دارند که ناشی از منشأ یکسان، آزاد سازی و رسوب مشابه این عناصر تحت شرایط سطحی در طول مسیر رودخانه است. این تحقیق نشان می دهد که بیشترین غلظت عناصر سنگین در رودخانه کر در مجاورت مراکز شهری و صنعتی می باشد که ناشی از ورود پساب های شهری و کارخانجات به رودخانه می باشد.