سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

نهشته های کرومیتی ناحیه نیریز به شکل عدسی و گاه رگه مانند در میان دو نیت ها و هارزبورژیت های سرپانتینی شده یافت می شوند. کرومیت و سرپانتین کانی های اصلی و هماتیت و مگنتیت کانی های فرعی کانسنگ کرومیتی را تشکل می دهند. فزون بر آن عناصر Co, V, Ti, Zr, Mn, Cu, Fe, Ni, S, Nd, By, Eu, La, Lu و عناصر گروه پلاتین نیز بصورت میانبارهای جامد در بلورهای کرومیت و یا زمینه سرپانتینی و شکستگی های آنها یافت می شوند. در بیشتر موارد، به دلیل اندزه بسیار ریز این کانی ها امکان شناسایی آنها به روش کانه نگاری و یا نور بازتابی وجود نداشت، به این منظور برای بررسی آنها از دستگاه میکروپروپ استفاده شد. بیشتر کانی های فوق خاستگاه ثانویه دارند و در پیوند با پدیده سرپانتینی شدن پدیدار شده اند و تنها شمار اندکی از آنها دارای خاستگاه اولیه اند مانند پنتلاندیت. فلزهای آزاد و آلیاژهای طبیعی همچون نیکل، مس و آهن در میان ریز درزه های پرشه از سرپانتین تشکیل شده اند. ترکیبات برخی از عناصر کمیاب نیز در شکستگی های ریز کرومیت ها یافت می شوند که خاستگاه همه آنها ثانویه است.