سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید رضا مهرنیا – دانشگاه پیام نور

چکیده:

پیشینه مطالعات ژئوترمومتری– میکروترمومتری در رخنمون های مینرالیزه غرب شهرستان میانه، بیانگر وفور ماگماتیسم تاخیری با رخساره غالب سریزیت آدولاریائی ( اپی ترمال) در مناطق دگرسانی است( ۱). لذا در این تحقیق پس از نمونه برداری از رگه های حاوی طلا، تغییرات بافتی مرتبط با کانه زائی توسط روش های مبتنی بر اصول هندسه فرکتالی بازبینی گردیده و با استناد بر الگوی زایشی ذخایر کوئینزلند تحولات بافتی کوارتز از نقطه نظر کانی سازی کانساری طلا ارزیابی گردیده است. در این رهیافت، پس از دستیابی به شاخصتوزیع سیلیس، تابع نمائی در مختصات لگاریتمی بیان و مولفه های متناظر با تغییرات بافتی رگه ها شناسائی شده اند. بدین ترتیب با مشاهده الگوی تغییرات بافتی رگه ها و مقایسه آن با ناحیه بندی بافتی ذخایر اپی ترمال، ملاک ارزشمندی برای پیش داوری در مناطق امید بخش آقورن، سیه کمر و شیخ طبق بوجود آمده است.